Kernteam

GESCHÄFTSFÜHRUNG Patrizia Birkenberg

STV. GESCHÄFTSFÜHRUNG Doris Hohenberger

LEITUNG KULTURCAFÉ Joachim Schmid

MANAGEMENT KULTURRAUM Peter Schurz

LEITUNG KÜNSTL. PROJEKTE Tanja Frank

KÜCHENCHEF KULTURCAFÉ Fabio Cordeiro

GRAFIK Isabell Haas

BUFDI Bedri Abdi